Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Vēsture
Aktualitātes


»» Naukšēnu novada vidusskola jaunajā 2017./2018. mācību gadā uzņem savā pulkā jaunus skolēnus

Piedāvājam Jums:
  • Mācības skolēniem no 1.-12. klasei vispārizglītojošās programmās.
  • Pirmsskolas grupas bērniem vecumā no 2-6 gadiem. Transports tiek organizēts uz Jeru, Ķoņu un Rūjienas pusēm. Pirmsskolas bērniem, kuri brauc ar skolas autobusu, līdzi brauc pirmsskolas audzinātāja.
Īpašie piedāvājumi ar Naukšēnu novada pašvaldības atbalstu:
  • Brīvpusdienas:
- visiem pirmsskolas grupu audzēkņiem;
- 5-9. klašu skolēniem, kuri ir sekmīgi un bez disciplīnas pārkāpumiem;
- bērniem no maznodrošināto statusa ģimenēm;
- visiem vidusskolēniem, kuru vidējais sekmju vērtējums ir 7,5 balles un augstāk;
- visiem pūtēju orķestra dalībniekiem;
- pārējiem skolēniem maksa par pusdienām – 1.00 EUR dienā.
  • Novada stipendija 55.00 eiro apmērā reizi gadā diviem 10.-12. kl. skolēniem par piedalīšanos skolas un starpnovadu olimpiādēs, ārpusstundu nodarbībās, konkursos, pētniecisko darbu lasījumos, ja vidējā atzīme nav zemāka par 7,6 ballēm
  • Naudas balvas par sasniegumiem mācību, sporta un ārpusstundu darbā (skatīt apbalvošanas nolikumu)
  • Internāts:
- nav uzturēšanās maksas;
- brokastis – 0.45 eiro;
- launags – 0.30 eiro;
- vakariņas – 0.60 eiro;
- iespēja internāta virtuvē gatavot pašiem.
  • Ceļa izdevumu daļēja kompensācija tiem, kas nevar izmantot skolas autobusu. Atmaksas kārtību skatīt. Ar ceļa izdevumu atmaksas kārtību svarīgi iepazīties, jo tā nosaka sabiedriskā transporta biļešu atmaksu un arī daļēju degvielas izdevumu atmaksu gadījumā, ja bērns uz skolu tiek vests izmantojot personīgo automašīnu!
  • Ar Naukšēnu novada vidusskolas sasniegumiem, ikdienas dzīves notikumiem un interešu izglītības pulciņiem aicinām iepazīties skolas mājas lapā http://www.vidusskola.naukseni.lv Mūsu skolas skolēni ir aktīvi jaunsardzē, skolā ir arī šautuve.
  • Skolas ēkā veikti vērienīgi remontdarbi un atklātas jaunas telpas  zēnu un meiteņu mājturībai, ir  ierīkota trenažieru zāle un vienā stāvā ierīkotas jaunas, modernas telpas visiem pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Ar pašvaldības atbalstu tiek organizēts skolēnu transports atbilstoši pieprasījumam.
Sīkāka informācija pa tālr. 29189905 direktore A.Stiere vai 64268750»»
 
Bērnu vasaras nometne "Vasaras raibumi"

»» Bērnu vasaras nometne "Rūjas bebri"

»»
 
10.06.2017. 9. klases izlaidums

»»
 
03.06.2017. 12. klases izlaidums

»»
 
Dienas kārtība 31.05.2017.

»»
 
24.05.2017. Starpnovadu deju svētki

»»
 
16.05.2017. Atvērto durvju diena

»» 13.05.2017. Mātes dienas koncerts

»»
 
26.04.2017. Vecāku sapulce

»»
 
20.04.2017. Konkurss "Superpuika un Supermeitene"

»» 18.04.2017. Lieldienu atskaņu pasākums sākumskolā

»»
 
11.04.2017. Lieldienu gaidīšanas pasākums pirmsskolā

»»
 
31.03.2017. Leļļu teātra izrāde

»» 06.03.2017. Žetovakara izrāde

»» Jaunie ugunsdzēšēji

»»
 
14.02.2017. Valentīndienas balle

»»
 
23.02.2017. šovs "Izklausies redzēts"

»»
 
03.02.2017. Pasākums "Vecāki var"

Vairāk par pasākumu»»
 
27.01.2017. Sniega virpulis

»»
 
01.02.2017. Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss

»»
 
13.01.2017. Labdarības koncerts

»»
 
20.12.2016. Ziemassvētku izrāde

»»
 
Moslēdzies radošo darbu konkurss skolēniem “Mans sapņu velosipēds”»»
 
Naukšēnu novada vidusskolai arodbiedrība piešķir statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016" 

Attēli no pasākuma»»
 
18.11.2016. Svecīšu iedegšana

»» 17.11.2016. Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts koncerts

»» 11.11.2016. Lāčplēša dienai veltīts pasākums

»»
V
ecāki, kuriem ir interese un ģimenē ir pusaudži vecumā no 11-17 gadu vecumam, aicināti pieteikties uz mag. psyh. Līgas Bluķes vadītajām bezmaksas nodarbībām ceturtdienās no oktobra līdz decembrim.
Vairāk informācijas


 
»»
 
23.09.2016. Olimpiskā diena

»»
 
21.09.2016. Dzejas dienu pasākums

»»
 
Autobusu kustības grafiks 1. septembrī

»»
 
01.09.2016. Zinību diena