Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Dokumenti

 
Naukšēnu novada vidusskolas attīstības plāns

Karjeras  izglītības  programma 2020./2011.m.g.

Kārtība, kādā Naukšēnu novada vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa organizēšana

Naukšēnu novada sporta halles trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi

Internāta darbības reglaments

Pašnovērtējuma ziņojums

Skolas nolikums

Aktu zāles noslogojuma grafiks

Datorklases lietošanas kārtība

Naukšēnu novada vidusskolas izglītojamo un pedagogu apbalvošana

Bērnu rotaļu laukumu izmantošana Naukšēnu novadā