Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Interešu izglītība

 • 1.-2. klašu koris
 • 1.-2. klašu tautas deju kolektīvs
 • 3.-4. klašu koris
 • 3.-4. klašu tautas deju kolektīvs
 • 5.-8. klašu deju kolektīvs
 • 5.-9. klašu ansamblis
 • Drāma
 • Florbols
 • Novadpētniecības pulciņš
 • Papīra plastika
 • Pirmsskolas tautu deju kolektīvs
 • Pūtēju orķestris
 • Radošie rokdarbi
 • Rokdarbu pulciņš
 • Sarīkojumu deju pulciņš
 • Teātra pulciņš
 • Ugunsdzēsēju pulciņš
 • Vizuālās mākslas pulciņš
 • Volejbols

Nodarbību grafiks