Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Interešu izglītība

 • Tautiskās dejas 1.-2. klase
 • Tautiskās dejas 3.-4. klase
 • Tautiskās dejas 5.-7. klase
 • Koris 1.-2. klase
 • Koris 3.-4. klase
 • Ansamblis 5.-9. klase
 • Pūtēju orķestris
 • Rokdarbu pulciņš
 • Radošie rokdarbi
 • Kokapstrāde
 • Vizuālās mākslas pulciņš
 • Papīra plastika
 • Florbols
 • Volejbols
 • Teātra pulciņš
 • Sarīkojuma dejas
 • Ugunsdzēsēji
 • Novadpētniecība
Nodarbību grafiks