Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Izglītības programmas

Naukšēnu novada vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011) 
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)

Stundu skaits vidusskolas vispārizglītojošajā izglītības programmā
Mācību priekšmeti 10. klase 11. klase 12. klase
Latviešu valoda 2
2
2
Pirmā svešvaloda 4
4
4
Otrā svešvaloda 3
3
3
Trešā svešvaloda3
Matemātika 5
5
5
Informātika 2
1

Sports 3
3
3
Fizika 3
3
3
Ķīmija 3
2
2
Bioloģija 2
2
2
Latvijas un pasaules vēsture 2
2
2
Literatūra 3
3
3
Mūzika 1
1

Ekonomika
1
2
Ģeogrāfija 2
1

Veselības mācība
1

Politika un tiesības

2
Kulturoloģija

1
2
Stundu skaits pamatizglītībasprogrammā
Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1. klase2. klase3. klase4. klase5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase
Valodas
Latviešu valoda 66655
4
3
3
3
Pirmā svešvaloda113333333
Otrā svešvaloda
2
3
3
3
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika 44455
5
6
5
5
Informātika 1
1
1


Dabaszinības
22222
2Bioloģija


2
2
2
Fizika2
2
Ķīmija2
2
Ģeogrāfija222
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas  vēsture1111
Pasaules vēsture 1 1 1
1
Sociālās zinības
11122
2
1
1
1
Ētika/Kristīgā mācība111
Mājturība un tehnoloģijas
11112
2
2
2
2
Sports222222222
Mākslas
Literatūra122222
Mūzika
22222
2
1
1
1
Vizuālā māksla
22221
1
1
1
1
Izglītības iestādei izvēlei
111111