Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Karjera

Karjeras nedēļa 26.10.-30.10.2020. Informācija:
Jauniešiem
Vecākiem
1.-3. kl. skolēniem
4.-6. kl. skolēniemPieteikšanās uz konsultācijām.
InformācijaIndividuālās karjeras konsultācijas.
InformācijaIzglītībai un karjerai. LasītKocēnu novada domes Izglītības pārvalde piedalās ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" un sniedz atbalstu karjeras izglītībā Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm


Atbalsts karjeras izglītībai notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi" prasībām.

Karjeras nedēļa kopā ar "Mazo brīnumzemi", "Tehnobusu", Kārli Bardeli, Pepiju Garzeķi un Burtu meitiņu, Volvo klubu attēlos

Par karjeras iespējām

Sevis izzināšana