Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Pedagogi

Direktore Aiga Stiere
Direktora vietniece izglītības jomā
Ingrīda Bērziņa
Direktora vietniece audzināšanas jomā Inga Gaile
Latviešu valoda un literatūra Dzintra Sietniece, Dana Eglīte, Agrita Gruzdiņa
Angļu valoda Daina Tentere, Nadežda Matisone, Inita Rozīte
Krievu valoda Nadežda Matisone
Matemātika Aija Ilga Ozola, Evija Strazda, Agnese Inese Pakalne
Fizika
Evija Strazda, Maija Šmite, Guntars Bērziņš
Vizuālā māksla, kulturoloģija, sociālās zinības
Jana Diča
Geogrāfija, dabaszinības, bioloģija Irēna Solovjova, Antra Baune
Bioloģija, ķīmija Aleksejs Solovjovs
Latvijas un pasaules vēsture Indra Aģe
Sports Inese Grava, Inga Pūce
Ekonomika
Ingrīda Bērziņa
Mūzika Inese Nora Dālberga
Mājturība un tehnoloģijas
Aiga Stiere, Diāna Kaužēna, Juris Alps
InformātikaJānis Ločmelis
Sākumskolas skolotājas Agita Bērzupe, Ginta Ganševska, Antra Baune, Sanita Jirgensone
Pirmsskolas izglītības skolotājas
Eva Reiziņa, Vivita Kazakēviča, Evita Skudra, Inese Reiziņa
Internāta skolotāja Gunta Aģe
BibliotekāreInga Medne
LogopēdeAgrita Gruzdiņa
Skolotāja palīgsIneta Griško