Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Pedagogi

Direktore Aiga Stiere
Direktora vietniece izglītības jomā
Ingrīda Bērziņa
Direktora vietniece audzināšanas jomā Inga Gaile
Latviešu valoda un literatūra Dzintra Sietniece, Dana Eglīte, Agrita Gruzdiņa, Dzintra Gulāne
Angļu valoda Daina Tentere, Nadežda Matisone
Krievu valoda Nadežda Matisone
Matemātika Dzidra Dreija, Evija Strazda, Aija Ilga Ozola
Fizika
Ivars Ansons, Evija Strazda
Vizuālā māksla, kulturoloģija, sociālās zinības
Jana Diča, Ingrīda Bērziņa
Geogrāfija, dabaszinības, bioloģija Irēna Solovjova, Antra Baune
Bioloģija, ķīmija Aleksejs Solovjovs
Latvijas un pasaules vēsture Indra Aģe
Sports Inese Grava, Inga Pūce
Ekonomika
Ingrīda Bērziņa
Informātika Jānis Ločmelis
Mūzika Inese Nora Dālberga
Mājturība un tehnoloģijas
Aiga Stiere, Diāna Kaužēna, Juris Alps
Sākumskolas skolotājas Antra Baune, Sanita Jirgensone, Agita Bērzupe, Ginta Ganševska
Pirmsskolas izglītības skolotājas
Eva Reiziņa, Vivita Kazakēviča, Evita Skudra, Inese Reiziņa
Internāta skolotāja Gunta Aģe
BibliotekāreInga Medne
LogopēdeAgrita Gruzdiņa
Skolotāja palīgsIneta Griško