Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Pedagogi

Direktore Aiga Stiere
Direktora vietniece izglītības jomā
Ingrīda Bērziņa
Direktora vietniece audzināšanas jomā Inga Gaile
Latviešu valoda un literatūra Dzintra Sietniece, Dana Eglīte, Agrita Gruzdiņa
Angļu valoda Daina Tentere
Krievu valoda Jana Diča, Tatjana Ignatjeva
Matemātika Aija Ilga Ozola, Evija Strazda, Agita Bērzupe
Fizika
Evija Strazda, Maija Šmite
Vizuālā māksla, kulturoloģija
Jana Diča
Geogrāfija, dabaszinības, bioloģija Irēna Solovjova, Antra Baune
Ķīmija Aleksejs Solovjovs
Latvijas un pasaules vēsture, ģeogrāfija, sociālās zinības Indra Aģe
Sports Inese Grava, Jānis Aģis
Ekonomika
Ingrīda Bērziņa
Mūzika Inese Nora Dālberga
Mājturība un tehnoloģijas
Aiga Stiere, Diāna Kaužēna, Juris Alps
Informātika, datorikaRihards Niklāvs Buks
Sākumskolas skolotājas Agita Bērzupe, Ginta Ganševska, Sanita Jirgensone
Pirmsskolas izglītības skolotājas
Eva Reiziņa, Vivita Kazakēviča, Evita Skudra, Inese Reiziņa
Internāta skolotāja Gunta Aģe
BibliotekāreInga Medne
LogopēdeAgrita Gruzdiņa
Skolotāja palīgsIneta Griško
Sociālais pedagogs
Inga Pētersone