Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture


Erasmus+ projekts “Nacionālie lepnumi Eiropas kontekstā”.
Projekta laiks: 1.09.2018.-31.08.2020.
Dalībvalstis: Ungārija, Spānija, Itālija, Islande, Polija, Latvija
Dalībnieki: pedagogi un skolēni (15-19 gadi)
Projekta laikā dalībnieki iepazīsies ar dalībvalstu UNESCO mantojuma vietām, kā arī valsts nemateriālo kultūras mantojumu, pilnveidos valodas prasmes, apgūs jaunas IT aplikācijas
Polija
Teksts
Islande
Brauciena apraksts

Latvija
Projekta apraksts

Itālija

Brauciena apraksts

Spānija
Brauciena apraksts
Ungārija
Brauciena apraksts