Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Projekti

Erasmus projekts "Say NO to violence  and discrimination by games"
Erasmus+ projekts "Nacionālie lepnumi Eiropas kontekstā"
Erasmus+ projekts "Together Against Cyberbullying"
Erasmus+ KA1 projekts - "Svešvalodu un skolvadības prasmju pilnveidošana – priekšnoteikums Naukšēnu novada vidusskolas kapacitātes stiprināšanai"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Informācija par projektu

Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 6. klase devās laivu braucienā

Projekts "Jaunie vides līderi"
Prese relīze

Turpinām īstenot:
- Latvijas vides aizsardzības fonda un Naukšēnu novada pašvaldības projektu “Labā dabā” 
- Erasmus + programmā «Svešvalodu un skolvadības prasmju pilnveidošana – priekšnoteikums Naukšēnu novada vidusskolas kapacitātes stiprināšanai»
2016./2017. m. g. realizēts projekts Erasmus + programmā jaunieši darbībā  “Īstens Eiropas pilsonis”
2016./2017. m. g. realizēts projekts Erasmus +  “Eiropas uzņēmējs”  kopā  ar  jauniešiem  no Igaunijas,  Rumānijas  un  Islandes
Naukšēnu jaunieši piedalās apmācībās Formula – 2 Tallinā


Projekts "Meža skola 3"
Biedrība Ķoņu kalna dzīves skola sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu un Naukšēnu novada vidusskolu 2015. gada septembrī un oktobrī  īstenoja projektu "Meža skola 3”.  Projekta ietvaros tika noorganizēti 4 konkursi: zināšanu, zīmējumu, radošo literāro darbu konkurss un fotokonkurss. Katrs 4 vecuma grupām skolēniem un pirmsskolas grupas bērniem. Konkursu ietvaros skolēni zīmēja un fotografēja dabas objektus, atbildēja uz sarežģītiem jautājumiem zināšanu konkursos un rakstīja radošus literāros darbus par mežu un tā bagātībām. Savukārt sākumskolas skolēni piedalījās komandu sacensībās "Vides erudīts"
Projekts "Mazais meža dienests"
Naukšēnu novada vidusskolā laikā no 2015. gada maijam līdz pat novembrim norisinājās Lauku atbalsta dienesta un Naukšēnu novada pašvaldības finansētais projekts “Mazais meža dienests”, kura ietvaros skolēni apguva orientēšanās prasmes un piedalījās vairākās orientēšanās sacensībās “Magnēts”, turklāt vairums skolēnu ar šo nodarbošanos ir patiešām aizrāvušies, jo ir izteikuši vēlmi orientēšanās sacensībās piedalīties vēl un vēl. Tā ka, nākot pavasarim, skolotājiem nāksies padomāt par šādu aktivitāšu īstenošanu.
Projekta ietvaros skolēni skolotāju pavadībā stādīja kociņus ceļā posmā Naukšēni – Valmiera, piedalījās fotokonkursos, kuru rezultātā esam sakrājuši  īstu mākslas foto kolekciju.
Tāpat tika noorganizētas vairākas nodarbības “Māksla mežā”, kurās krāsojām, līmējām, griezām un vācām, paši atrodoties mežā, vidē, dabā. Iepazinām augu krāsvielas, dažādās augu un dabas formas.
Savukārt 4 nodarbības “Nakts mežā” daudziem  palikušas atmiņā ar tumsas, nedaudz baiļu un piedzīvojuma sajūtu, piedaloties dažādajās naktstrasītēs, minot mīklas un veicot visdažādākos uzdevumus.
Un piedevām priecē tas, ka daļa skolēnu piedalījās arī aktivitātē “Meža sanitāri”, kuras ietvaros sakopa mežu un vāca atkritumus Naukšēnu novada teritorijā.
Projektā paveikts daudz, un tā dalībnieki noteikti vēlētos to atkārtot vēl un vēlreiz.
Attēli
Nakts mežā - 5. klase
Meža dienests - fotokonkurss
Meža dienests - māksla mežā
Meža skola - fotokonkursam "Meža bagātības"
Nakts mežā, meža sanitāri
Literāro darbu konkurss. Aijas Ilgas Ozolas foto
Zīmējumu konkurss. Aijas Ilgas Ozolas foto
Zināšanu konkurss. Aijas Ilgas Ozolas foto
3.-4. klašu sacensības. Aijas Ilgas Ozolas foto
Koku stādīšana

Projekts "Youth for Synergy"

»» Projekta "Youth for Synergy" dalībnieki!

Jums ir unikāla iespēja dalīties ar citiem projekta dalībniekiem pieredzē, apspriest jums aktuālas tēmas.
To visu var darīt forumā - http://synergyforum.freeforums.net
Iespēja arī spēlēt spēli -  http://synergyforum.freeforums.net/thread/16/next

Projekts "Meža skola 2"

»» Konkursi projekta „Meža skola 2” ietvaros:

Fotokonkurss
Literāro darbu konkurss
Zīmējumu konkurss
Zināšanu konkursa nolikums
Zināšanu konkurss 1. - 2. klasei
Zināšanu konkurss 3. - 4. klasei
Zināšanu konkurss 5. - 6. klasei

Nometne bērniem un jauniešiem "Stihiju valdnieki"
»» Informācija par nometni

Projekts "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Naukšēnu novada Naukšēnu vidusskolas ēkas energoefektivitāti"
»» Uzsākts klimata pārmaiņu finanšu instrumenta  projekts "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Naukšēnu novada Naukšēnu vidusskolas ēkas energoefektivitāti"
Tiks siltināta Naukšēnu novada vidusskolas ēka.
Starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds” un Naukšēnu novada pašvaldību parakstīts līgums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējuma piešķiršanu projektam "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Naukšēnu novada Naukšēnu vidusskolas ēkas energoefektivitāti", projekta Nr. KPFI-15.2/131.
Projektā paredzēta vidusskolas ēkas - divstāvu ķieģeļu ēkas daļas renovācija. Tās laikā plānota jumta siltināšana un seguma nomaiņa, ārdurvju un atsevišķu logu nomaiņa,  ēkas ārējo konstrukciju un pagraba pārseguma  siltināšana, apkures sistēmas izbūve tajā ēkas daļā, kura pašlaik netiek apkurināta,  ventilācijas sistēmas renovēšana.  Projekta realizācija plānota līdz 2014. gada 30. jūnijam.
Projekta rezultātā jāsasniedz oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 57927,41 kgCO2 /gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir 177354,17 lati, tajā skaitā attiecināmās izmaksas 146573,69. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Piešķirtais KPFI finansējums ir 93807,16 lati.

Inguna Zukure, projektu vadītāja

Projekts "Slēpo un slido Naukšēnos"
»» Naukšēnu novada pašvaldība ar Izglītības un zinātnes ministriju ir noslēgusi līgumu Nr.01-27/174 par projektu konkursa „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ietvaros īstenojamo projektu „Slēpo un slido Naukšēnos!”.

Naukšēnu novada vidusskolā iegādāti 20 slēpju komplekti un 25 slidu pāri.

Ne visu bērnu vecākiem ir pietiekamas iespējas nopirkt bērniem slēpošanas un slidošanas inventāru. Rezultātā vairums bērnu neiemācās un neprot ne slidot, ne slēpot, jo viņiem nav iespēju nodarboties ar šiem sporta veidiem. Skolas vadība jau vairākus gadus pielikusi pūles, lai kaut daļēji nodrošinātu iespēju skolēniem apgūt slēpošanas prasmes. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem bija iegādāti 13 slēpju komplekti Ķoņu filiālei. Naukšēnu skolai bija iegādāti 8 slēpju pāri, bet tas nav bijis pietiekoši, lai ekipētu visu klasi un tāpēc tie netika izmantoti sporta stundās, bet ārpusstundu aktivitātēs. Tagad būs iespēja sporta stundās nodarboties gan ar slēpošanu, gan ar slidošanu, jo slēpes un slidas ir dažādu izmēru un pietiekamā skaitā, lai visi vienas klases skolēni sporta stundās arī ziemā dotos svaigā gaisā un mācītos jaunas prasmes.

Programma "Skolas auglis" un ”Skolas piens"

»»  Šajā mācību gadā turpinās programmas "Skolas auglis" un "Skolas piens" 1.-9. klašu skolēniem

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir gandarīts, ka arvien vairāk skolu iesaistās programmās "Skolas auglis" un "Skolas piens", kas tiek nodrošinātas ar Eiropas Savienības (ES) un valsts līdzfinansējumu.

Programmu „Skolas auglis” un ”Skolas piens” mērķis ir veicināt pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi.


»»  "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Naukšēnu novada Naukšēnu vidusskolas ēkas energoefektivitāti".

Finansētājs - Klimata pārmaiņu finanšu instruments kopējās attiecināmās izmaksas ir 146573.70 lati, KPFI finansējums ir 64% no kopējām attiecināmajām izmaksām, t.i., 93807.17 latiProjekts ”Meža skola”
»»  Noslēdzies projekts „Meža skola”
27.novembra pusdienlaikā Naukšēnu novada vidusskolas zāle bija pilna ciemiņiem, Rūjienas un Naukšēnu novada pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kas piedalījušies projektā „Meža skola”. Katrs no viņiem piedalījies vismaz vienā, bet kāds - pat vairākās aktivitātēs, ko piedāvāja šis projekts, kas tapis, Naukšēnu novada vidusskolai (NNV) sadarbojoties ar A/S Latvijas Valsts Meži un biedrību „Ķoņu kalna dzīves skola”. Projekta autore ir direktore Aiga Stiere. Septembrī skolēni no Naukšēnu skolas 7. klases un Ķoņu skolas 8. klases ģeologa Daiņa Ozola vadībā atjaunoja alejas Naukšēni - Grantiņi koku stādījumus ar ozoliņiem un liepām. Savukārt sākumskolas skolēni savu audzinātāju Agitas Bērzupes un Inetas Griško vadībā septembra vidū pavadīja izzinošu rīta cēlienu mežā.
No 16.09.2013. līdz 15.11. 2013. projekta ietvaros norisinājās četri konkursi - zīmēšanas, literāro darbu, zināšanu konkurss un fotokonkurss, kuros bija aicināti piedalīties ne tikai NNV un filiāles Ķoņu skolas, bet arī visu Rūjienas novada skolu skolēni. Un tā 27. novembrī „Meža skola” noslēguma sarīkojumā tika apbalvoti visu konkursu uzvarētāji, kā arī skolotāji, kam kādā no projekta aktivitātēm izdevies iesaistīt visu klasi.
Piedalījās skolēni no Jeru pamatskolas,  Naukšēnu novada vidusskolas un filiāles Ķoņu skolas, Rūjienas vidusskolas, SKII „Naukšēni” un Vilpulkas sākumskolas.
27.11.2013. notika projekta noslēguma pasākums
Uzvarētāji
Zināšanu konkurss "Mežs - mūsu zemes bagātība" Zīmējumu konkurss "Dāvana mežam"
1.-2. klašu grupā
1. Liene Engere (Naukšēni)
2. Lolita Maija Ābele (Rūjiena)
3. Aleksandra Kreile (Rūjiena)
3. Roberts Leska (Vilpulka)
3.-4. klašu grupā
1. Kate Ozola (Naukšēni)
2. Laura Smika (Ķoņi)
3. Daniels Gaidamovičs (Naukšēni)
5.-6. klašu grupā
1. Grieta Pūce (Naukšēni)
2. Daniels Rudzītis (Naukšēni)
2. Agnese Medne (Naukšēni)
3. Laura Jundze (Naukšēni)
3. Ilmārs Duncis (Naukšēni)
Pirmskolas grupā
1. Rūta Eglīte (Naukšēni)
2. Reinis Bambāns (Vilpulka)
3. Markuss Gaidamovičs (Naukšēni)
1. klašu grupā
1. Daniels Kovits (Rūjiena)
2. Lauri Svīķis (Rūjiena)
3. Lolita Maija Ābele (Rūjiena)
2. klašu grupā
1. Sabīne Mitrauska (Vilpulka)
2. Liāna Petkēvica (Vilpulka)
3. Melānija Cīrule (Jeri)
3. klašu grupā
1. Megija Muzikante (Jeri)
2. Laura Smika (Ķoņi)
3. Diāna Dace Freimane (Jeri)
4. klašu grupā
1. Leina Rulle (Vilpulka)
2. Alberts Aviks (Rūjiena)
3. Markuss Plīšs (Vilpulka)
5. klašu grupā
1. Jana Jasmīne Biržmane (Ķoņi)
2. Markuss Daniels Kolosovs (Jeri)
3. Kristīne Krieviņa (Ķoņi)
Atzinība – Paula Laizāne (Ķoņi)
6. klašu grupā
1. Elvija Bogdanoviča (Ķoņi)
2. Kristers Breicis (Ķoņi)

Informācija par dalībniekiem. Lasīt

Projekts "Rotaļlietu stāsts"

Valmieras novada fonda atbalstītais projekts"Rotaļlietu stāsts"veiksmīgi pabeigts. Vairākus vakarus pirmsskolas grupas bērnu mammas pulcējās kopā, lai darinātu attīstošās rotaļlietas. Šūšanu sākām ar augļiem un dārzeņiem. Tagad šķīvjos gozējas zemenes, āboli, bumbieri, banāni, burkāni, gurķi un tomāti. Krāsas košākas viena par otru, materiāls - mīkstais filcs - patīkams bērnu rokām. Nākošais darbiņš bija lellīšu šūšana. Savu iznācienu tagad gaida runcis un kaķenīte, zaķis un lācis, suns un kāpostiņš. Dzejolis "Tracis" būs pirmais, kas tiks iestudēts ar jaunajām lellītēm un tad "kāpostiņš čaukstēs un sunītis ausīsies". Liels izaicinājums bija picas šūšana. Taču rezultāts izdevās lielisks! Astoņi koši picas gabaliņi noderēs matemātikas nodarbībās dalot un sadalot, kā arī spēlējot veikalus vai kafejnīcu. Apskatot skolotājas Kaužēnas izšūto tortes gabaliņu, nolēmām, ka arī mums tāds noderētu. Neliela izdoma, veiklas rokas un kāds no konditoriem varētu nākt pamācīties kā veidot rozītes. Bērnu interesi skaitīt rosinās metamie kauliņi ar zvaniņiem, bet koka dēlīši, kuros ievērtas košas šņorītes, aicinās darboties mazajiem pirkstiņiem. Rīta apli, kurā lasām pasakas, mācamies dzejoļus, tagad jautrākus padarīs mīkstie, košie spilveni, kurus rotā burti un raibas pogas, kas gaida, lai bērni piepogā sirsniņas, puķītes, figūriņas. Izšūtās rotaļlietas nodarbības un brīvos brīžus padarīs krāsainākus un radošākus, jo tās šūtas no sirds un ar mīlestību. Grupas bērni un audzinātājas saka lielu paldies mammām, kas piedalījās projektā un šuva, izšuva un piešuva. Paldies Tatjanai Ignatjevai, Regīnai Poļakaitei, Raimondai Bošai, Danai Eglītei, Vinetai Viļķinai, Līgai Ungurei, Evijai Rodziņai, Antrai Skutānei. Liels paldies tētim Ivo Laubertam, kas atsaucās un izgatavoja aizslietni, lai bērni varētu veiksmīgi darboties ar jaunajām lellītēm, spēlējot teātri.                                                                     Projekts "Nāk draugi izkrāsot bērnību"

Naukšēnu novada pirmsskolas izglītības grupa ir saņēmusi atbalstu materiālu un dizaina konsultāciju veidā „Caparol Baltica" un "Būvniecības nama Kurši" rīkotajā bērnudārzu atjaunošanas labdarības projektā „Nāk draugi izkrāsot bērnību”.

1. oktobrī notika atjaunoto Naukšēnu novada pirmsskolas izglītības grupas telpu atklāšana. Tā kā remontdarbi pirmskolas grupu telpās nebija veikti ļoti daudz gadu, pozitīvās pārmaiņas ir skaidri redzamas – telpas ir ieguvušas jaunu sienu, griestu un grīdu krāsojumu, ir izremontētas tualešu telpas un ģērbtuve, pārkrāsotas mēbeles. Naukšēnu pirmsskolniekiem noteikti te patiks!Projekts "Ceļojums laikā: no pagātnes līdz šodienai"

„Ceļojums laikā” ir Nordplus Junior programmas projekts, kā ietvaros Naukšēnu novada vidusskolas skolēni veidos sadarbību ar Jonišķu „Saules pamatskolu” Lietuvā. Naukšēnu novada vidusskolai ir kontakti ar mūsu tuvāko kaimiņu - Igaunijas skolām, bet sadarbība ar mūsu otru Baltijas kaimiņvalsti – Lietuvu pēdējos gados nav bijusi aktīva. Tomēr Latvijai ar Lietuvu ir daudz kā kopīga – gan valodas izcelsme, gan vairāki vēstures krustpunkti, tāpēc jauniešiem ir svarīgi iepazīt ar kopīgo un atšķirīgo abu valstu kultūras un vēstures aspektos.

Jonišķu Saules pamatskolas skolēni jau oktobrī viesosies Naukšēnos, savukārt naukšēnieši apmeklēs Lietuvas skolu nākošā gada pavasarī. Skolēni mācīsies par latviešu un lietuviešu valodu un tradīcijām, zināšanas tiks apgūtas pēc principa „mācīties darot”, jo apmaiņas vizīšu laikā dalībnieki piedalīsies mākslas un rokdarbu nodarbībās, kulinārijas darbnīcās, iesaistīsies kopīgā muzicēšanā un dančos.


Projekts "Naukšēnu novada "Skola visiem""
No 01.12.2009. - 30.11.2010. Naukšēnu novada vidusskolā tika īstenots
SOROSA FONDA - LATVIJA UN NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTAIS PROJEKTS
"Naukšēnu novada "Skola visiem""

Projekta laikā skolēniem tika piedāvātas:
 • Logopēda nodarbības
 • Psihologa pakalpojumi
 • Veselības mācības nodarbības
 • Netradicionālo rokdarbu nodarbības
 • Pēcpusdienas skoliņa
Projekta laikā Naukšēnos un Ķoņos novada iedzīvotājiem tika piedāvātas daudzveidīgas lekcijas un nodarbības:
 • Sociālās prasmes
 • Veselīgs dzīves veids
 • Garšu laboratorija
 • Ekonomiskas mājsaimniecības pamati
 • Vakarēšana
 • Sports ģimenēm
 • Sadziedāšanās
 • Lekcija "Uzņēmējdarbības pamati" un "Mērķu sasniegšana"