Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Skolotājiem


Humānās pedagoģijas vasaras skola – kursi
Mācību un metodiskie materiāli par Eiropas tematiku
Dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkurss "Zinātne uz skatuves"
Kursi pedagogiem
Radošuma pils nometnes/kursu piedāvājums 2018. gada augustam
Kursi "Mācoties no dabas: inovatīva pieeja izglītībai ilgtspējīgai attīstībai"
Profesionālās pilnveides semināri
Kursi BTA un speciālajā izglītībā
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas programmu piedāvājums
SIA "ZAAO" vides izglītības piedāvājums 2017./2018. mācību gadam
ZAAO piedāvā interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā "Daibe"