Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Skolotājiem


Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae" sadarbībā ar Amatas novada pašvaldību, piedāvā Vasaras akadēmiju izglītības darbiniekiem
Mācības ar ESF līdzmaksājumu izglītības darbiniekiem
VISC vadītāja prezentācija
Bezmaksas iespēja lasīt latviešu autoru darbus e-grāmatas formātā
Mācību un metodiskie materiāli par Eiropas tematiku
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas programmu piedāvājums