Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Skolotājiem


Kursi BTA un speciālajā izglītībā
Seminārs vides izglītības pedagogiem
SIA "Lielvārds" kursi
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas programmu piedāvājums
Kursi “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”
Kursi Liepājas Universitātē "Konflikti un to risināšanas ceļi mācību un audzināšanas procesā pamatskolā (5.-9. kl.)"
Skolēnu zīmējumu (6. klase) un domrakstu (9. un 12. klase) konkurss
Apgāds Zvaigzne ABC piedāvā pedagogu kursus
Jaunā mācību satura sabiedriskā apspriešana
21. septembrī Cēsīs notika konference skolotājiem, izglītības rīcībpolitikas veidotājiem un īstenotājiem "Vērtēt, lai mācītos". Konferences apraksts un prezentācijas
SIA "ZAAO" vides izglītības piedāvājums 2017./2018. mācību gadam
Izlietoto bateriju vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!"
Kursi rudens brīvdienās
ZAAO piedāvā interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā "Daibe"