Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Skolotājiem


Radošais konkurss "Mans veltījums tīrai Latvijai"
Kursi BTA un speciālajā izglītībā
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas programmu piedāvājums
Apgāds Zvaigzne ABC piedāvā pedagogu kursus
Jaunā mācību satura sabiedriskā apspriešana
SIA "ZAAO" vides izglītības piedāvājums 2017./2018. mācību gadam
Izlietoto bateriju vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!"
ZAAO piedāvā interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā "Daibe"